Passie Pasen (koorzang)


Passie – Pasen – Jezus leven van mijn leven
Jubal CDZV 92148-2 – Catherinekerk Heusden

Ger. Kerkkoor Sliedrecht
Soli Deo Glorie Schoonhoven
o.l.v. Jan van den Driest

Anja van der Maten ? hobo
Frans van Tilburg ? orgel

 1. Alles wat over ons geschreven is – Mel. F. Mertens/bew. F. van Tilburg
 2. God heb ik lief – Mel. M. Pierre/bew. F. van Tilburg
 3. ?t Is middernacht en in de hof – Mel. W. Bradbury/bew. F.van Tilburg
 4. Jezus, leven van mijn leven – Bew. F. van Tilburg
 5. Aan het kruis genageld – Mel. P. Stolk/bew. F. van Tilburg
 6. Mijn verlosser hangt aan ?t kruis – Mel. C.F. Witt/bew. F. van Tilburg
 7. Jezus om uw lijden groot – Bew. Adr. Engels
 8. In het kruis zal ?k eeuwig roemen – Bew. F. van Tilburg
 9. De aarde is vervuld – Bew. J. van den Driest/F. van Tilburg
10. Adagio – Johann Sebastian Bach
11. Intro├»tus voor Pasen – Bew. F. van Tiburg
12. Laat ieders ?s Heren goedheid loven – Mel. L. Bourgeois/bew. F. van Tilburg
13. Lof zij God in de hoogste troon – Mel. M. Vulpius/bew. H. Ley
14. Christus, onze Heer verrees – Engelse melodie/bew. F. van Tiburg
15. Zie de steen is niet meer – Mel. L. Bourgeois/bew. G.J. Elvey
16. Komt, heffen wij een lofzang aan – Mel. L. Bourgeois/bew. F. van Tilburg
17. Als Koning opgetreden – Mel. W. Talsma/bew. J. van den Driest
18. Ik zeg het allen dat Hij leeft – Mel. J. Cruger/bew. F. van Tilburg
19. U zij de glorie Bew. – H. Boelee