Bladmuziek

OPNIEUW VERSCHENEN!

In maart 2023 zijn ook de delen 5 t/m 8 verschenen bij Martin Muziek, in de nieuwe vormgeving.
De overige delen zullen binnenkort worden voorbereid voor heruitgave.

 

Van de serie Musica Religiosa is in juni 2022 deel 1 t/m 4 opnieuw uitgebracht, nu door Martin Muziek.
Door de jaren heen was er regelmatig vraag naar bundels uit deze serie.
Deze heruitgaven zijn voorzien van een kleurrijke omslag van verschillende orgelfronten van bekende Nederlandse orgels.
De inhoud per bundel is hieronder te raadplegen, waar de eerdere uitgave is gepubliceerd.
Te bestellen bij http://www.martinmuziek.nl.

 

Sinds december 2020 verkrijgbaar: “Heft de Lofzang aan”, romantisch orgelboek bij de Psalmen – uitgave van Con Passione.
Hierin is een 8-tal bewerkingen opgenomen van Frans van Tilburg. (Psalm 6, 21, 39, 49, 87, 99, 121 en 149)
Geredigeerd door Bert Kruis voor deze uitgave.

Bladmuziek

Frans van Tilburg heeft zowel voor koor, orgel, als instrumentale bezetting muziek geschreven. Een deel van deze muziek is in druk verschenen.

De koorbewerkingen werden uitgegeven door Uitgeverij Stencilmuziek te Nieuwpoort. Een overzicht van verschenen koorbewerkingen treft u onder aan deze pagina.

Musica Religiosa heeft een serie uitgegeven met koraalbewerkingen van Frans van Tilburg en Bert Kruis. Een overzicht daarvan treft u hieronder.

Boek 1
Fantasie over Psalm 49 : 1 – Frans van Tilburg
Voorspel, fugatische omspeling toccata en koraal over Psalm 97 : 1 – Bert Kruis
   

Boek 2
Koraalbewerking over Psalm 39 : 6 – Frans van Tilburg
Koraalvariaties over Psalm 124 : 1 – Bert Kruis
   

Boek 3
Koraalvariaties over Psalm 103 – Bert Kruis
Inleiding, canon en koraal over Psalm 20 : 1 – Frans van Tilburg
   

Boek 4
Voorspel, trio en koraal over ‘Meester men zoekt U wijd en zijd’ – Bert Kruis
Inleiding., trio, scherzo en koraal over Psalm 21 – Frans van Tilburg
Voorspel, toccatine, finale en koraal over ‘Ruwe stormen mogen woeden’ – Bert Kruis
   

Boek 5
Koraalbewerking over Psalm 35 : 13 – Frans van Tilburg
Voorspel en koraal over Psalm 115 : 6 – Bert Kruis
Orgelkoraal over Psalm 16 : 1 – Frans van Tilburg
Voorspel en koraal over Psalm 133 : 1 –  Bert Kruis
Trio en koraal over ‘God is getrouw, Zijn plannen falen niet’ –  Frans van Tilburg
   

Boek 6
Inleiding, c.f. bewerking, toccatine en koraal over Psalm 93 : 1-  Bert Kruis
Koraalvariaties over Psalm 99 – Frans van Tilburg
Meditatie over Psalm 133 : 3 – Bert Kruis
   

Boek 7
Koraalvariaties over Psalm 87 – Frans van Tilburg
Fugato, toccata en koraal over ‘Soms groet een licht van vreugde’ –  Bert Kruis
   

Boek 8 (Eenvoudige Voorspelen en Koralen rond de Lijdenstijd)
Voorspel en koraal over Psalm 22 – Frans van Tilburg
Voorspel en koraal over ‘Lam Gods, dat zo onschuldig’ –  Bert Kruis
Voorspel en koraal over ‘Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis’ –  Bert Kruis
Voorspel en koraal over ‘Als ik in gedachten sta’ – Frans van Tilburg
Voorspel en koraal over ‘Als ik het wond’re kruis aanschouw’ – Bert Kruis
Voorspel en koraal over ‘Ik wil mij gaan vertroosten’ – Frans van Tilburg
Voorspel en koraal over ‘Alles wat over ons geschreven is’ – Frans van Tilburg
Voorspel en koraal over ‘Jezus, om Uw lijden groot’ – Bert Kruis
   

Boek 9
Voorspel en koraal over Psalm 18 – Frans van Tilburg
Trio over ‘De dag door Uwe gunst ontvangen’ en ‘Blijf bij mij Heer’ – Frans van Tilburg
Voorspel, trio, toccata en koraal over ‘Heilig, heilig, heilig’ – Bert Kruis
   

Boek 10
Arioso en koraal over Psalm 62 : 1 – Frans van Tilburg
Voorspel en koraal over Psalm 90 : 1 – Bert Kruis
Inleiding, trio en koraal over Psalm 121 : 4 – Frans van Tilburg
Voorspel, canonische omspeling, scherzando en koraal over Psalm 138 –  Bert Kruis
   

Boek 11
Arioso, trio en koraal over Psalm 6 : 1 – Frans van Tilburg
Orgelkoraal over Psalm 123 : 1 – Bert Kruis
Voorspel en koraal over Psalm 149 – Frans van Tilburg
Meditatie, trio, canonische bewerking, fugato en koraal over Psalm 139 – Bert Kruis
   

Boek 12
Koraalvariaties, finale en koraal over Psalm 136 – Bert Kruis
Canon, gigue, aria en koraal over ‘Rust mijn ziel uw God is Koning’ – Frans van Tilburg Inleiding, koraalfiguratie, aria en koraal over Psalm 26 : 1 – Bert Kruis
   
Boek 13 – Postume uitgave Frans van Tilburg
Koraalbewerking over Psalm 4
Voorspel en koraal over Psalm 89
Melodiebewerking en koraal over Gezang 128 ‘Morgenglans der eeuwigheid’
Voorspel en koraal over Gezang 477  ‘ Geest van hierboven’
In de Musica Religiosa serie is in 2006 deel 13 verschenen, een postume uitgave met koraalbewerkingen van Frans van Tilburg. Klik hier voor enkele fragmenten.
Niet meer verkrijgbaar.

De serie Musica Religiosa verscheen zowel in muziekschrift als in klavarskribo.

Verder is er orgelmuziek uitgegeven door Uitgeverij Willemse te Amersfoort. (Koraalbewerkingen in de bundels: Halleluja, lofgezongen I en II). Tevens is een bewerking van Frans van Tilburg opgenomen in het Berkenwouder Orgelboek. Ook werden muziekbijlagen gepubliceerd in “De Orgelvriend” en “Het Orgelblad” van de stichting Orgelcentrum.

Helaas zijn deze uitgaven uitverkocht en er vindt geen herdruk plaats. Wanneer u toch belangstelling hebt voor één of meerdere bewerkingen uit deze serie, kunt u contact opnemen.                          (e-mail: wilmavandongen@kpnmail.nl)


Te Deum Laudamus
Fantasie Psalm 113 vers 1
   

Halleluja Lofgezongen deel 1
Fantasie: “Halleluja Lofgezongen”
Fugato en koraal: Psalm 47
Koraalvariaties: “Komt, laat ons voortgaan kind’ren”
Inleiding, canon en koraal: “Ach blijf met Uw genade”
Koraalbewerking: “Alle volken, looft de Here”
Orgelkoraal: “Wat God doet, dat is welgedaan”
   

Halleluja Lofgezongen deel 2
Koraalsuite: “Ik wil U minnen, mijne Sterkte …” – Frans van Tilburg
Variaties: Psalm 3 – Frans van Tilburg
Voorspel en koraal Psalm 40 vers 2 – Jan Zwanepol
(Opgedragen aan zijn vriend Frans van Tilburg)
Orgelkoraal: “Blijf met mij Heer” – Bert Kruis
(Opgedragen aan zijn leraar Frans van Tilburg)
   

Het Berkenwouder Orgelboek
10 psalmen, bewerkt door verschillende organisten.
Voorspel en koraal Psalm 18 – Frans van Tilburg
   

Orgelklanken deel 15
Thema en variaties – Frans van Tilburg
Boek 2
Koraalbewerking over Psalm 39 : 6 – Frans van Tilburg
Koraalvariaties over Psalm 124 : 1 – Bert Kruis

Koorbewerkingen uitgegeven door USL Nieuwpoort (4-stemmig SATB)

 • ‘k Zal van de deugd der milde goedheid zingen (Psalm 101)
 • ’t Is middernacht en in den hof
 • Alles wat over ons geschreven is (Liedboek 173)
 • Avondzang
 • Bereidt, bereidt uw harten (Gezang 6 – bundel 1938)
 • Blijf Hem maar trouw
 • Christus is opgestaan / Introïtus voor Pasen, Partituur *
 • Christus is opgestaan / Introïtus voor Pasen SATB *
 • De Heer heeft mij gezien (Liedboek 487)
 • De Heer is God en niemand meer/ koor en gemeente (Gezang 138)
 • Des avonds straalt de morgenster
 • Er is een land van louter licht (Liedboek 290)
 • Geduchte God hoor mijn gebeden (Psalm 43)
 • Gelukkig is het land (Valerius Gedenkklank, Gezang 304 )
 • Halleluja, lofgezongen / koor & gemeente (Gezang 166)
 • Heer, ik hoor van rijke zegen
 • Heft aan, heft aan een luide zang (Gezang 29)
 • Jeruzalem (t.g.v. 3000 jaar Jeruzalem) / Kooruittreksel
 • Jeruzalem / Part. sopraan, hobo, fluit en orgel
 • Jeruzalem, o stad zo hoog gebouwd (Gezang 127)
 • Jezus ga ons voor  (Gezang 222)
 • Jezus leeft en wij met Hem /(Gezang 62)
 • Jezus’ naam
 • Kindeke Jesu met oogkens zo blij
 • Komt als kind’ren van het licht (Frans van Tilburg/Feike Asma)
 • Komt herders
 • Komt nu met zang  (Gezang 146)
 • Lam Gods, dat men onschuldig (Gezang 38)
 • Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis  (Liedboek 189)
 • Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis  (Gezang 45)
 • O God van hemel zee en aard (Gezang 291)
 • O God van hemel zee en aard’ / Partituur (Gezang 291)
 • O God, die droeg ons voorgeslacht (Gezang 293)
 • O grote God (Gezang 161)
 • O Heer, de Koning is verheugd (nieuwe berijming) (Psalm 21)
 • O Heilige Geest (Gezang 80)
 • O, laat mij ’t U vertellen
 • Ontwaakt, gij die slaapt (Gezang 165)
 • Roept uit aan alle stranden
 • Schenk mij geloof
 • Schoon is de aarde
 • Schoonste Heer Jezus (Gezang 221)
 • Troost Gij mijn volk
 • Waarom zijn toch op het Paasfeest (wisselzang)
 • Wees getrouw in de dood
 • Wij moeten Gode zingen (Gezang 301)
 • Wilt heden nu treden (Gezang 302)
 • Zijn grondslag, zijn onwrikb’re vastigheden (Psalm 87) 

(* in samenwerking met Bert Kruis)

Voor nadere informatie over de koormuziek:

Uitgifte Stencilmuziek Langerak (USL)
Heulkamp  29
2965 CD  Nieuwpoort   tel. 0184-601936

www.uslbladmuziek.nl

e-mail: usl@hetnet.nl