Organist

Het organistschap is in een aantal aspecten te verdelen; kerkorganist, koorbegeleider, concertorganist, orgeldocent en orgeladviseur.

Kerkorganist

Frans van Tilburg beheerste een breed repertoire. Hij was romanticus en wist met zijn stijl van spelen harten te raken. De orgelbespelingen (hij hield niet van het woord concert) die hij jarenlang her en der in het land verzorgde werden zorgvuldig voorbereid, deze begonnen en eindigden altijd met koraalbewerkingen van zijn leermeesters, collegae of van hemzelf. Het middendeel van het programma vermeldde werken van Bach, Händel, Mendelssohn-Bartholdy, Guilmant, Franck en van vele andere orgelcomponisten.

Als hij improviseerde werd er uitgegaan van een melodie of thema, dat in zijn geheel en stijlvast werd uitgewerkt en tot een uitbundig of verstild slotaccoord leidde, al naar gelang de inhoud.

Het allerbelangrijkste aspect van zijn werk was voor Frans de begeleiding van samenzang tijdens de kerkdiensten. Wanneer de preek hem aangesproken had (wisselwerking was hier wel noodzakelijk) was dat in het voorspel te horen, vaak werden twee melodieën met elkaar verweven om het gesprokene muzikaal te ondersteunen. Psalmen en gezangen werden per couplet op verschillende wijze geharmoniseerd.


Aan het orgel van de Lutherse Kerk te Den Haag

Koorbegeleider

Frans van Tilburg was vele jaren vaste begeleider van koren van Jan van den Driest*, Jan Zwanepol en Bert Kruis. Daarnaast werd hij regelmatig gevraagd om koren van andere dirigenten te begeleiden bij hun uitvoeringen/concerten.

Ook heeft hij in een verder verleden (jaren ’70 en begin jaren ’80) vele malen koren van Jan Stolk* op het orgel begeleid, tijdens uitvoeringen en opnamen.

*) Jan van den Driest overleed op 26 oktober 2005.
*) Jan Stolk overleed op 27 juli 2005.

Orgelconcerten

Vele orgelbespelingen werden door hem verzorgd op grote orgels als Oude Kerk Amsterdam, Lutherse Kerk Den Haag, St. Laurenskerk Rotterdam, Grote Kerk Dordrecht, St. Maartenskerk Zaltbommel, Sint Agathakerk Lisse, Hervormde Kerk in Tholen.  Maar ook werden de kleinere instrumenten bespeeld, zoals bijvoorbeeld in de Christelijk Gereformeerde Kerk te Damwoude, Hervormde Kerk Groot Ammers, Hervormde Kerk van Nieuwpoort en vele andere.

Orgeldocent

Ruim een kwart eeuw was Frans van Tilburg verbonden als docent orgel en piano aan de Muziekschool Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, gevestigd te Gorinchem. Daarvoor was hij reeds een aantal jaren als orgeldocent verbonden aan de Muziekschool van het Land van Heusden en Altena.

Frans van Tilburg was een perfectionist en verlangde ook volledige inzet van zijn leerlingen. Een aantal oud-leerlingen is als organist betrokken bij zondagse kerkdiensten. Tot zijn leerlingen behoorden o.a. Bert Kruis, Henk van Andel, Aart Bijkerk, Jeroen de Weerdt, Bastiaan van der Pijl, Jeanette van Oord, Johan den Hoedt, Arjan Versluis, Aldert van Hoornaar, Christian Boogaard, Hendrik Jan van der Heiden, Peter Herrewijnen, Rocus van den Heuvel en Jaco van de Werken. Enkelen hebben een conservatoriumopleiding genoten en zijn beroepsmusicus geworden. Anderen hebben naast hun baan een drukbezet muziekleven in hun “vrije tijd”.

Orgeladviseur

In de loop der jaren was Frans van Tilburg als adviseur betrokken bij de bouw, uitbreiding of aanpassing van een aantal orgels. Dit betrof o.a. orgeladviezen ten behoeve van orgels in:

 • NH Kerk te Werkendam
 • Chr. Geref. Kerk te Vlaardingen
 • Chr. Geref. Kerk te Werkendam (voormalig kerkgebouw)
 • NH Kerk te Halfweg (Noord Holland) *
 • NH Kerk te Nederhorst den Berg
 • Ichtuskerk te Soest
 • NH Kerk te Eethen
 • NH Kerk te Drongelen
 • NH Kerk te Groot Ammers
 • NH Kerk te Bleskensgraaf
 • NH Kerk te Almkerk
 • Geref. Kerk te Werkendam
 • De Kern in Spijkenisse
 • Geref. Gemeente te Werkendam

*  Van een geïnteresseerd lezer onderstaande reactie ontvangen naar aanleiding van adviseursschap in Halfweg: Op 21 maart 1978 is dan uiteindelijk de feestelijke ingebruikname van het orgel. Hierbij waren de oud-predikant, de voorgangers van de Gereformeerde Kerk als mede van de Rooms-Katholieke Parochie aanwezig.Tijdens deze bijeenkomst, waarbij samenzang en schriftlezing werden afgewisseld, speelde adviseur Frans van Tilburg enige koralen en werd een improvisatie ten gehore gebracht die, zo werd gemeld, bij alle aanwezigen een diepe indruk achterliet. Iedereen die voor de aanschaffing van dit instrument zich verdienstelijk heeft gemaakt werd zeer bedankt. Hierbij werd met name de kerkvoogdijleden genoemd en koster J. Mast. Tevens werd melding gemaakt van het feit dat Frans van Tilburg op 22 april nog een extra orgelconcert zou geven.