Dirigent

Al op jonge leeftijd was Frans werkzaam als dirigent. Een aanzienlijk aantal koren heeft kortere of langere tijd onder zijn leiding gezongen. Zo is Frans van Tilburg 31 jaar dirigent geweest van de CZOV “Te Deum Laudamus” te Spijkenisse en bijna 35 jaar van COV “Ridderkerk”. In 1991 werd hij dirigent van het Gereformeerd Kerkkoor Sliedrecht. Dit was ook het koor waarmee hij in eind 2003 zijn carrière als dirigent heeft beëindigd. 

  
CZOV Te Deum Laudamus (Spijkenisse), COV “Ridderkerk”, Gereformeerd Kerkkoor Sliedrecht

Een (mogelijk niet complete) opsomming van koren waaraan Frans als dirigent verbonden is geweest:

 • Chr. gemengd koor Uitwijk
 • Meisjeskoor “Jubilate” te Boven-Hardinxveld
 • Kerkkoor te Waalwijk-west
 • Hervormd kerkkoor te Waalwijk-oost
 • Kerkkoor te Almkerk
 • Chr. gemengd koor “Te Deum Laudamus” te Dussen
 • “De Lofstem” te Boven-Hardinxveld
 • Hervormd kerkkoor te Sliedrecht
 • Chr. gemengd koor “Soli Deo Gloria” te Herwijnen
 • Gereformeerd kerkkoor “Com nu met Sangh” te Giessendam
 • Chr. gemengd Ridderkerks Zangkoor, later: COV- Ridderkerk
 • Chr. gemengde zangvereniging “Te Deum Laudamus”, later CZOV “Te Deum Laudamus” te Spijkenisse
 • Chr. gemengd koor “Asaf” te Papendrecht
 • Reeuwijks Chr. gemengd koor
 • Gereformeerd kerkkoor Sliedrecht

Ook heeft hij veel koorbewerkingen geschreven. Daarbij werd dan rekening gehouden met de inhoud van de tekst. Een kenmerk was zijn stijlvastheid, als organist maar ook als koordirigent. Zijn werkwijze als dirigent was al even nauwgezet. Op de repetities werkte hij hard en hij verwachtte dit ook van koorleden. In de loop van de tijd is hij, o.a. vanwege een aantal vakanties in Engeland, steeds meer vertrouwd geraakt met de Engelse koorklank. En hoewel lang niet volmaakt, is hij die wijze van zingen steeds meer gaan toepassen in de eigen koorpraktijk.


tijdens een koorrepetitie

Zowel liedbewerkingen als oratoria werden gedegen voorbereid en op hoogstaande wijze uitgevoerd. Als het moment van uitvoering daar was, werd dit met vaardige hand door Frans als een inspirerend man op “de bok” geleid.

In de loop der jaren zijn veel grote en kleinere zangavonden/concerten verzorgd. De voorbereiding daarvan vond met grote accuratesse plaats. Eenvoudig repertoire werd met evenveel zorg voorbereid als oratoria. Wanneer een oratorium op het programma stond werd vooraf gedegen studie gemaakt van de partituur. Ook door koorleden werd de uitvoering van dit soort werken als een hoogtepunt ervaren.

Uitgevoerde grotere koorwerken en oratoria zijn:

 • Die Schöpfung, Joseph Haydn
 • Gloria, Antonio Vivaldi
 • The Messiah, Georg Fridrich Händel
 • Johannes Passion, Johann Sebastian Bach
 • Weihnachts Oratorium, Johann Sebastian Bach
 • Mis in C-dur, Ludwig van Beethoven
 • Messe Solennelle, Charles François Gounod
 • Te Deum Laudamus, Wolfgang Amadeus Mozart
 • Markus Passion, Reinhard Keiser
 • Vesperae solemnes de Confessore, Wolfgang Amadeus Mozart
 • Crucifixion, John Stainer
 • Bethlehem, John H. Maunder
 • Olivet to Calvary, John H. Maunder
 • Oratorio de Noël, Camille Saint-Saëns
 • Missa brevis (kleine orgelmesse), Joseph Haydn
 • Delen uit Ein Deutsches Requiem, Johannes Brahms
 • Geistliches Lied, Felix Mendelssohn-Bartholdy