Nu zijt wellekome


Nu zijt wellekome

STH CD 19213 – Catherijnekerk Brielle

Ger. kerkkoor Sliedrecht o.l.v. Frans van Tilburg
NH Zangver. Met Hart en Stem Zwijndrecht o.l.v. Bert Kruis

Anja van der Maten ? hobo
Kees Alers ? fluit
Bert Kruis en Frans van Tilburg ? orgel en vleugel

 1. Nu zijt wellekome – Bew. B. Kruis
 2. O door de stille nacht – Eng. mel./bew. F. van Tilburg
 3. Kerstfantasie (instrumentaal) – B. Kruis
 4. Komt allen tesamen – J. Wade/arr. F. van Tilburg
 5. De Heiland is gekomen (orgelsolo) – B. Kruis
 6. Looft God, gij Christ?nen – Stanford/arr. F. van Tilburg
 7. Heft op uw hoofden, poorten wijd (instrumentaal) – B. Smilde/arr. F. van Tilburg
 8. O Bethlehem in Juda?s land – R.V. Williams/arr. B. Kruis
 9. Parafrase op kerstliederen (instrumentaal) – B. Kruis
10. Glory to God in the highest – J.W. Peterson/arr. B. Kruis
11. Stille nacht – Bew. B. Kruis/F. van Tilburg
12. De herders waren in het veld – Eng. mel./arr. F. van Tilburg
13. Geen wiegje als rustplaats (orgelsolo) – F. van Tilburg
14. Fantasie over kerstliederen (instrumentaal) – B. Kruis
15. Wijzen kwamen van heel ver – D. Willcocks/arr. B. Kruis
16. Wees nu gerust o mensenkind – D. Willcocks