Koraalbewerkingen Bert Frans Domkerk


Frans van Tilburg & Bert Kruis spelen eigen koraalbewerkingen (deel 2)
Domkerk te Utrecht – (STH Sacred Music CD 1400132) (75.05 min)

 1. Koraalvariaties Psalm 99 – God de Heer regeert – Frans van Tilburg 

 2. Trio en koraal Gezang 130 – God is getrouw, Zijn plannen falen niet – Frans van Tilburg

 3. Koraalvariaties Psalm 103 – Loof, loof de Heer, mijn ziel met alle krachten – Bert Kruis

 4. Meditatie Psalm 133 vers 3 – Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen – Bert Kruis

 5. Koraalvariaties Psalm 87 – Zijn grondslag, zijn onwrik’bre vastigheden – Frans van Tilburg

 6. Arioso en koraal Psalm 62 vers 1 – Mijn ziel is immers stil tot God – Frans van Tilburg

 7. Inleiding, cantus firmusbewerking, toccatine en koraal Psalm 93 vers 1 – 
     De Heer regeert, de Hoogste Majesteit – Bert Kruis

 8. Voorspel en koraal Psalm 115 vers 6 – Vertrouw op God, gij allen die Hem vreest – Bert Kruis

 9. Koraalbewerking Psalm 35 vers 13 – Laat vromen juichend t’allen tijd – Frans van Tilburg

10. Voorspel, trio, toccata en koraal Gezang 92 – Heilig, heilig, heilig – Bert Kruis

11. Orgelkoraal Psalm 16 vers 1 – Bewaar mij toch, o alvermogend God – Frans van Tilburg

12.  Fugato, toccata en koraal Gezang 448 – Soms groet een licht van vreugde – Bert Kruis