Koorwerken

Koorbewerkingen uitgegeven door USL Nieuwpoort (4-stemmig SATB)‘k Zal van de deugd der milde goedheid zingen (Ps 101)


’t Is middernacht en in den hof


Alles wat over ons geschreven is (G 173)


Avondzang


Bereidt, bereidt uw harten (G 6)


Blijf Hem maar trouw


Christus is opgestaan / Introïtus voor Pasen, Partituur *


Christus is opgestaan / Introïtus voor Pasen SATB *


De Heer heeft mij gezien (G 487)


De Heer is God en niemand meer/ koor en gem. (G 138)


Des avonds straalt de morgenster


Er is een land van louter licht (G 290)


Geduchte God hoor mijn gebeden (Ps 43)


Gelukkig is het land ( VGDK, G 304 )


Halleluja,lofgezongen / koor & gemeente (G 166)


Heer, ik hoor van rijke zegen


Heft aan, heft aan een luide zang/ N.H.B. (G 29)


Jeruzalem (t.g.v. 3000 jaar Jeruzalem) / Kooruittreksel


Jeruzalem / Part. sopraan, hobo, fluit en orgel


Jeruzalem, o stad zo hoog gebouwd (G 127)


Jezus ga ons voor  (G 222)


Jezus leeft en wij met Hem / N.H.B (G 62)


Jezus’ naam


Kindeke Jesu met oogkens zo blij


Komt als kind’ren van het licht (Frans van Tilburg/Feike Asma)


Komt herders


Komt nu met zang  (G 146)


Lam Gods, dat men onschuldig (G 38)


Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis / LBVK (G 189)


Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis / N.H.B. (G 45)


O God van hemel zee en aard (G 291)


O God van hemel zee en aard’ / Partituur (G 291)


O God, die droeg ons voorgeslacht (G 293)


O grote God (G 161)


O Heer, de Koning is verheugd / NB (Ps 21)


O Heilige Geest (G 80)


O, laat mij ’t U vertellen


Ontwaakt, gij die slaapt (G 165)


Roept uit aan alle stranden


Schenk mij geloof


Schoon is de aarde


Schoonste Heer Jezus (G 221)


Troost Gij mijn volk


Waarom zijn toch op het Paasfeest (wisselzang)


Wees getrouw in de dood


Wij moeten Gode zingen (G 301)


Wilt heden nu treden (G 302)


Zijn grondslag, zijn onwrikb’re vastigheden (Ps 87) 


(* in samenwerking met Bert Kruis)
 


Voor nadere informatie over de koormuziek:


Uitgifte Stencilmuziek Langerak (USL)
Heulkamp  29
2965 CD  Nieuwpoort   tel. 0184-601936
e-mail:
usl@hetnet.nl