Komt allen tezamen


Komt allen tezamen
Jubal CE ZV 92157-2 – Grote kerk Dordrecht

Ger. kerkkoor Sliedrecht,
Soli Deo Gloria Schoonhoven
IKK Nieuwpoort Langerak
o.l.v. Jan van den Driest

Henk Jan en Herman Drost ? trompet
Frans van Tilburg ? orgel

 1. Komt allen tezamen – Bew. F. van Tilburg
 2. Lofzang van Maria – Bew. F. van tilburg
 3. In den beginne was het woord – T. Naastepad
 4. Nu daagt het in het oosten – M. Vulpius/bew. F. van Tilburg
 5. Nu daagt het in het oosten – Scottisch Psalter
 6. Heiland, Christus aller Heer – Bew. F. van Tilburg
 7. Kindeke klein, o kindeke teer – New Amer. Hymns/tekst F. van Tilburg
 8. Prijs de Heer, die herders prijzen – Bew. F. van Tilburg
 9. O kindeke klein – Bew. F. van Tilburg
10. O heil?ge nacht – S. Adams/bew. F. van Tilburg
11. Stille nacht – F. Gruber/bew. F. van Tilburg
12. Er is een kindeke geboren op aard – Bew. J. Bonefaas
13. Looft God, gij christ?nen maakt Hem groot – Bew. F. van Tilburg
14. Uit hoge hemel daalt Gij neer – M. Luther/bew. F. van Tilburg
15. Lofzang van Simeon – Bew. F. van Tilburg
16. Heft aan, heft aan een luide zang – Bew. F. van Tilburg
17. Komt verwondert u hier, mensen – Mel. oud nederlands
18. Eer zij God in onze dagen – Frans volkslied/bew. F. van Tilburg
19. De weg naar Bethlehem – J. Sibelius/tekst J. Stolk
20. Daar is uit ?s werelds duist?re wolken – J.G. Bastiaans/bew. F. van Tilburg