Gorinchem FB


Frans en Tilburg en Bert Kruis spelen koraalbewerkingen
op het orgel van de Grote of St. Maartenskerk te Gorinchem – STH CD 19163 (72.58 min)

1. Fantasie Psalm 135 – Bert Kruis
2. Improvisatie Psalm 121 – Frans van Tilburg
3. Koraalbewerking Alle roem is uitgesloten – Feike Asma
4. Intro, fugato en koraal Psalm 144 vers 7 – Frans van Tilburg
5. Koraalimprovisatie: Morgenglans der eeuwigheid – Frans van Tilburg
6. Koraalvariaties: De Heer is God en niemand meer – Bert Kruis
7. Orgelkoraal: Heugelijke tijding – Feike Asma
8. Fantasie: Gebed des Heren – Frans van Tilburg
9. Fantasie: ?Verlosser, Vriend, gij hoop en lust?/ ?Gezegend zal Hij wezen die ons bij name riep? – Bert Kruis

1, 2, 4, 5, 7 en 8 gespeeld door Frans van Tilburg
3, 6 en 9 gespeeld door Bert Kruis