Enige gezangen Feike Asma

Orgelboek van de Enige Gezangen van Feike Asma

Frans van Tilburg en Bert Kruis bespelen het orgel van de Evangelisch Lutherse Kerk te ?s Gravenhage en de Grote Kerk te Maassluis

Uit het booklet: Dat de opnamen hebben plaatsgevonden in de Evangelisch Lutherse Kerk te ?s Gravenhage en in de Grote Kerk te Maassluis was een weloverwogen keuze: aan beide kerken is Feike Asma jarenlang als organist verbonden geweest. Eveneens is doelbewust gekozen voor de interpreten. Behalve dat Asma?s oud-leerling Frans van Tilburg de bij zijn leermeester vergaarde kennis tot klinken brengt, levert ook Bert Kruis (een vroegere leerling van Frans van Tilburg) zijn muzikale bijdrage aan deze fonografische productie. Moge deze dubbel ?CD dienstbaar zijn aan de nagedachtenis van de door Gods Geest geïnspireerde meester-verteller op de orgelbank: Feike Asma, die muziek deed uitstijgen vér boven alle stoffelijke pracht en praal van deze wereld. Een poging iets van die rijkdom tot uitdrukking te brengen, voert ons in stille verwondering tot de volgende ?slotakkoorden?:

Muziek, ik heb erover nagedacht,
het te verwoorden,
geen taal heeft echter zovéél macht,
dan ??  melodieën en akkoorden!

Lisse, september 1993 – Klaas Schippers

Titel

Gespeeld door

1 – De Tien geboden des Heeren

Frans van Tilburg 

2 – De lofzang van Maria

Bert Kruis

3 – De lofzang van Zacharias 

Bert Kruis

4 – De lofzang van Simeon 

Frans van Tilburg 

5 – Het Gebed des Heeren       

Frans van Tilburg 

6 – Berijming twaalf artikelen des geloofs    

Bert Kruis

7 – Bedezang voor de predikatie  

Frans van Tilburg

8 – Morgenzang

Bert Kruis

9 – Avondzang

Frans van Tilburg

10 – Hoe zal ik U ontvangen

Bert Kruis

11 – Ere zij God

Frans van Tilburg

12 – O Hoofd, bedekt met wonden

Frans van Tilburg

13 – Zie de mens!

Bert Kruis

14 – Het sterven van Jezus  

Frans van Tilburg

15 – Het Kruis

Bert Kruis

16 – Bede bij het kruis

Bert Kruis

17 – U, heilig Godslam, loven wij

Frans van Tilburg

18 – Halleluja! Lof zij het Lam!

Frans van Tilburg

19 – De Opstanding  

Bert Kruis 

20 – Hemelvaartslied 

Frans van Tilburg

21 – Veni Creator Spiritus

Bert Kruis 

22 – Pinksteren

Bert Kruis 

23 – Te Deum

Bert Kruis 

24 – Een vaste Burcht is onze God

Bert Kruis 

25 – Alle roem is uitgesloten

Frans van Tilburg

26 – De hoop der opstanding  

Bert Kruis 

27 – De hoop der zaligheid

Frans van Tilburg

28 – Avondlied

Bert Kruis

29 – Slotzang  

Frans van Tilburg