Breek uit in gejuich …


Breek uit in gejuich

ZV 90120-2 – Grote kerk Heusden

IKK Nieuwpoort-Langerak
Soli Deo Gloria – Schoonhoven o.l.v. Jan van den Driest

Frans van Tilburg ? orgel

 1. Prijs de naam van uwe God – Bew. F. van Tilburg
 2. Breek uit in gejuich, Jes. 52: 9 en 10 – L. Nijman/muz. E. Ball
 3. O Heer, die onze Vader zijt – F.C. Maker/C.H.H. Parry
 4. Niets is o Oppermajesteit – Bew. F. van Tilburg
 5. Alleluia! Hearts to heaven – W.K. Stanton
 6. Ik kom met haast – Bew. J. van den Driest
 7. Door goede machten trouw en stil omgeven – A.C. Schuurman/bew. F. van Tilburg
 8. Lof aan de Heer – J.W. Peterson
 9. ?k Sla d?ogen naar ?t gebergte heen – Bew. F. van Tilburg
10. God enkel licht – Bew. H. Boelee
11. Morgenglans der eeuwigheid – J.R. Ahle/bew. F. van Tilburg
12. Pr├Ęs du fleuve ├ętranger – Ch. Gounod
13. De Heer heeft mij gezien – B.M. Huijbers/bew. F. van Tilburg
14. De rechtvaardige heerser – Bew. J. van den Driest
15. Rust mijn ziel, uw God is Koning – Mel Hernhutters/bew. J. van den Driest
16. God is getrouw, zijn plannen falen niet – C. Gregor/bew. F. van Tilburg