Passie - Pasen - Jezus leven van mijn leven
Jubal CDZV 92148-2 - Catherinekerk Heusden

Ger. Kerkkoor Sliedrecht
Soli Deo Glorie Schoonhoven
o.l.v. Jan van den Driest

Anja van der Maten – hobo
Frans van Tilburg – orgel

 1. Alles wat over ons geschreven is - Mel. F. Mertens/bew. F. van Tilburg
 2. God heb ik lief - Mel. M. Pierre/bew. F. van Tilburg
 3. ’t Is middernacht en in de hof - Mel. W. Bradbury/bew. F.van Tilburg
 4. Jezus, leven van mijn leven - Bew. F. van Tilburg
 5. Aan het kruis genageld - Mel. P. Stolk/bew. F. van Tilburg
 6. Mijn verlosser hangt aan ’t kruis - Mel. C.F. Witt/bew. F. van Tilburg
 7. Jezus om uw lijden groot - Bew. Adr. Engels
 8. In het kruis zal ‘k eeuwig roemen - Bew. F. van Tilburg
 9. De aarde is vervuld - Bew. J. van den Driest/F. van Tilburg
10. Adagio - Johann Sebastian Bach
11. Introïtus voor Pasen - Bew. F. van Tiburg
12. Laat ieders ’s Heren goedheid loven - Mel. L. Bourgeois/bew. F. van Tilburg
13. Lof zij God in de hoogste troon - Mel. M. Vulpius/bew. H. Ley
14. Christus, onze Heer verrees - Engelse melodie/bew. F. van Tiburg
15. Zie de steen is niet meer - Mel. L. Bourgeois/bew. G.J. Elvey
16. Komt, heffen wij een lofzang aan - Mel. L. Bourgeois/bew. F. van Tilburg
17. Als Koning opgetreden - Mel. W. Talsma/bew. J. van den Driest
18. Ik zeg het allen dat Hij leeft - Mel. J. Cruger/bew. F. van Tilburg
19. U zij de glorie Bew. - H. Boelee