Nu zijt wellekome

STH CD 19213 - Catherijnekerk Brielle

Ger. kerkkoor Sliedrecht o.l.v. Frans van Tilburg
NH Zangver. Met Hart en Stem Zwijndrecht o.l.v. Bert Kruis

Anja van der Maten – hobo
Kees Alers – fluit
Bert Kruis en Frans van Tilburg – orgel en vleugel

 1. Nu zijt wellekome - Bew. B. Kruis
 2. O door de stille nacht - Eng. mel./bew. F. van Tilburg
 3. Kerstfantasie (instrumentaal) - B. Kruis
 4. Komt allen tesamen - J. Wade/arr. F. van Tilburg
 5. De Heiland is gekomen (orgelsolo) - B. Kruis
 6. Looft God, gij Christ’nen - Stanford/arr. F. van Tilburg
 7. Heft op uw hoofden, poorten wijd (instrumentaal) - B. Smilde/arr. F. van Tilburg
 8. O Bethlehem in Juda’s land - R.V. Williams/arr. B. Kruis
 9. Parafrase op kerstliederen (instrumentaal) - B. Kruis
10. Glory to God in the highest - J.W. Peterson/arr. B. Kruis
11. Stille nacht - Bew. B. Kruis/F. van Tilburg
12. De herders waren in het veld - Eng. mel./arr. F. van Tilburg
13. Geen wiegje als rustplaats (orgelsolo) - F. van Tilburg
14. Fantasie over kerstliederen (instrumentaal) - B. Kruis
15. Wijzen kwamen van heel ver - D. Willcocks/arr. B. Kruis
16. Wees nu gerust o mensenkind - D. Willcocks