Lof zij de Heer

Jubal ZV 92152-2 - Catherijnekerk Brielle

Met hart en stem Zwijndrecht
Com nu met Sangh H’veld-Giessendam
Hallelujah Werkendam o.l.v. Bert Kruis

Ada van der Wilt – sopraan
Anja van der Maten – hobo
Kees Alers – fluit
Frans van Tilburg – orgel

 1. Laat ’s Heeren lof ten hemel rijzen - M. Pierre
 2. God zij met ons - R.V. Williams/arr. B. Kruis
 3. Loof den Heere mijne ziel - E. Mobach/arr. F. van Tilburg
 4. Onze Vader - Bew. B. Kruis
 5. ‘k Sla d’ogen naar ’t gebergte heen - L. Bourgeois//bew. B. Kruis
 6. Op bergen en in dalen - C. de Pauw
 7. ‘k Zal van de deugd der milde goedheid zingen - L. Boureois/bew. B. Kruis
 8. Troost gij mijn volk - F. van Tilburg
 9. Lof zij de Heer - Bew. B. Kruis
10. Halleluja lofgezongen - Joh. Schop