Frans van Tilburg & Bert Kruis spelen eigen koraalbewerkingen (deel 2)
Domkerk te Utrecht - (STH Sacred Music CD 1400132) (75.05 min)


 1. Koraalvariaties Psalm 99 - God de Heer regeert - Frans van Tilburg 

 2. Trio en koraal Gezang 130 - God is getrouw, Zijn plannen falen niet - Frans van Tilburg

 3. Koraalvariaties Psalm 103 - Loof, loof de Heer, mijn ziel met alle krachten - Bert Kruis

 4. Meditatie Psalm 133 vers 3 - Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen - Bert Kruis

 5. Koraalvariaties Psalm 87 - Zijn grondslag, zijn onwrik'bre vastigheden - Frans van Tilburg

 6. Arioso en koraal Psalm 62 vers 1 - Mijn ziel is immers stil tot God - Frans van Tilburg

 7. Inleiding, cantus firmusbewerking, toccatine en koraal Psalm 93 vers 1 - 
     De Heer regeert, de Hoogste Majesteit - Bert Kruis

 8. Voorspel en koraal Psalm 115 vers 6 - Vertrouw op God, gij allen die Hem vreest - Bert Kruis

 9. Koraalbewerking Psalm 35 vers 13 - Laat vromen juichend t'allen tijd - Frans van Tilburg

10. Voorspel, trio, toccata en koraal Gezang 92 - Heilig, heilig, heilig - Bert Kruis

11. Orgelkoraal Psalm 16 vers 1 - Bewaar mij toch, o alvermogend God - Frans van Tilburg

12.  Fugato, toccata en koraal Gezang 448 - Soms groet een licht van vreugde - Bert Kruis