Komt allen tezamen
Jubal CE ZV 92157-2 - Grote kerk Dordrecht

Ger. kerkkoor Sliedrecht,
Soli Deo Gloria Schoonhoven
IKK Nieuwpoort Langerak
o.l.v. Jan van den Driest

Henk Jan en Herman Drost – trompet
Frans van Tilburg – orgel

 1. Komt allen tezamen - Bew. F. van Tilburg
 2. Lofzang van Maria - Bew. F. van tilburg
 3. In den beginne was het woord - T. Naastepad
 4. Nu daagt het in het oosten - M. Vulpius/bew. F. van Tilburg
 5. Nu daagt het in het oosten - Scottisch Psalter
 6. Heiland, Christus aller Heer - Bew. F. van Tilburg
 7. Kindeke klein, o kindeke teer - New Amer. Hymns/tekst F. van Tilburg
 8. Prijs de Heer, die herders prijzen - Bew. F. van Tilburg
 9. O kindeke klein - Bew. F. van Tilburg
10. O heil’ge nacht - S. Adams/bew. F. van Tilburg
11. Stille nacht - F. Gruber/bew. F. van Tilburg
12. Er is een kindeke geboren op aard - Bew. J. Bonefaas
13. Looft God, gij christ’nen maakt Hem groot - Bew. F. van Tilburg
14. Uit hoge hemel daalt Gij neer - M. Luther/bew. F. van Tilburg
15. Lofzang van Simeon - Bew. F. van Tilburg
16. Heft aan, heft aan een luide zang - Bew. F. van Tilburg
17. Komt verwondert u hier, mensen - Mel. oud nederlands
18. Eer zij God in onze dagen - Frans volkslied/bew. F. van Tilburg
19. De weg naar Bethlehem - J. Sibelius/tekst J. Stolk
20. Daar is uit ’s werelds duist’re wolken - J.G. Bastiaans/bew. F. van Tilburg