Frans en Tilburg en Bert Kruis spelen koraalbewerkingen
op het orgel van de Grote of St. Maartenskerk te Gorinchem - STH CD 19163 (72.58 min)

1. Fantasie Psalm 135 - Bert Kruis
2. Improvisatie Psalm 121 - Frans van Tilburg
3. Koraalbewerking Alle roem is uitgesloten - Feike Asma
4. Intro, fugato en koraal Psalm 144 vers 7 - Frans van Tilburg
5. Koraalimprovisatie: Morgenglans der eeuwigheid - Frans van Tilburg
6. Koraalvariaties: De Heer is God en niemand meer - Bert Kruis
7. Orgelkoraal: Heugelijke tijding - Feike Asma
8. Fantasie: Gebed des Heren - Frans van Tilburg
9. Fantasie: ‘Verlosser, Vriend, gij hoop en lust’/ ‘Gezegend zal Hij wezen die ons bij name riep’ - Bert Kruis

1, 2, 4, 5, 7 en 8 gespeeld door Frans van Tilburg
3, 6 en 9 gespeeld door Bert Kruis