Ere zij God
PL 9637 - Grote kerk Gorinchem

Groot samengesteld Sliedrechts koor o.l.v. Martin Zonnenberg

Ab Brouwer – trompet
Marjolein de Wit – fluit
Yta v.d. Zwaag – hobo
Frans van Tilburg – orgel

 1. Preludium: “Ere zij God” - F. van Tilburg
 2. ’t Is geboren het Godd’lijk Kind - Bew. M. Zonnenberg
 3. Eer zij God on onze dagen - Bew. M. Zonnenberg
 4. Kerst intrada - M. Zonnenberg
 5. O hoe heerlijk, hoe begeerlijk - Trad./bew. M. Zonnenberg
 6. Blaas de bazuin - A.F. Troost/bew. M. Zonnenberg
 7. Komt allen tesamen - D. Willcocks/bew. M. Zonnenberg
 8. Ons  geboren is de Koning - H. Meijer/bew. M. Zonnenberg
 9. De reis naar Bethehem - R Lodder/bew. M. Zonnenberg
10. Psalm 150 - P. Stolk/bew. M. Zonnenberg
11. Hoe zal ik U ontvangen - Bew. F. van Tilburg
12. Ook voor U - R. Biersteker/bew. M. Zonnenberg
13. Engelkoren zongen van Gods glorie - M. Zonnenberg
14. Jezus kwam op aarde - M. Zonnenberg
15. In Bethlehems stal - Bew. M. Zonnenberg
16. Er is een Kindeke - Bew. F. van Tilburg
17. ‘t Is de Heer die werd geboren - M. Zonnenberg
18. Stille nacht - Bew. M. Zonnenberg
19. In der schepping morgenstond - Bew. M. Zonnenberg
20. Glorie/Ere zij God - M. Zonnenberg/J. van de Waart
21. Postludium: “Ere zij God” - F. van Tilburg