Frans van Tilburg & Bert Kruis spelen eigen koraalbewerkingen (deel 1)

op het Kam en Van der Meulen orgel te Zierikzee - (STH Sacred Music CD 198037) (72.54 min)

 1. Voorspel, fugatische omspeling, toccata en koraal Psalm 97 vers 1
     'God heerst als Opperheer' - Bert Kruis 

 2. Inleiding, canon en koraal Psalm 21 - Dat op uw klacht de hemel scheure - Frans van Tilburg

 3. Koraalvariaties Psalm 124 - Dat Israël nu zegge blij van geest - Bert Kruis

 4. Koraalbewerking Psalm 39 vers 6 -  Hoor mijn gebed,  Heer neem mijn smeking aan - Frans van Tilburg

 5. Voorspel, trio en koraal Gezang 227 -  Meester men zoekt u wijd en zijd’ - Bert Kruis

 6. Fantasie Psalm 49 vers 1 - Gij volken hoort, waar g’in de wereld woont - Frans van Tilburg

 7. Voorspel, toccatine, finale en koraal Gezang 178 -   Ruwe stormen mogen woeden - Bert Kruis

 8. Inleiding, trio, scherzo en koraal Psalm 21 - O Heer, de Koning is verheugd - Frans van Tilburg

 9. Feestvoorspel, gigue en koraal -  Geprezen zij de Heer  - Bert Kruis

10. Fantasie - O mijn ziel houdt goede moed - Frans van Tilburg