Breek uit in gejuich

ZV 90120-2 - Grote kerk Heusden

IKK Nieuwpoort-Langerak
Soli Deo Gloria - Schoonhoven o.l.v. Jan van den Driest

Frans van Tilburg – orgel

 1. Prijs de naam van uwe God - Bew. F. van Tilburg
 2. Breek uit in gejuich, Jes. 52: 9 en 10 - L. Nijman/muz. E. Ball
 3. O Heer, die onze Vader zijt - F.C. Maker/C.H.H. Parry
 4. Niets is o Oppermajesteit - Bew. F. van Tilburg
 5. Alleluia! Hearts to heaven - W.K. Stanton
 6. Ik kom met haast - Bew. J. van den Driest
 7. Door goede machten trouw en stil omgeven - A.C. Schuurman/bew. F. van Tilburg
 8. Lof aan de Heer - J.W. Peterson
 9. ‘k Sla d’ogen naar ’t gebergte heen - Bew. F. van Tilburg
10. God enkel licht - Bew. H. Boelee
11. Morgenglans der eeuwigheid - J.R. Ahle/bew. F. van Tilburg
12. Près du fleuve étranger - Ch. Gounod
13. De Heer heeft mij gezien - B.M. Huijbers/bew. F. van Tilburg
14. De rechtvaardige heerser - Bew. J. van den Driest
15. Rust mijn ziel, uw God is Koning - Mel Hernhutters/bew. J. van den Driest
16. God is getrouw, zijn plannen falen niet - C. Gregor/bew. F. van Tilburg