‘k Zal met mijn ganse hart …

STH 19574 - Evangelisch Lutherse kerk Den Haag

Met Hart en Stem Zwijndrecht
Looft den Heer Papendrecht
Com nu met Sangh Oud Beijerland
o.l.v. Bert Kruis

Anja van der Maten – hobo
Kees Alers – fluit
Frans van Tilburg – orgel

1. Psalm 138: 1, 2, 4 en 3 - Bew. B. Kruis
2. Jezus ik wil komen - E.M. Grimes/arr. B. Kruis
3. Schoonste Heer Jezus - Arr. D. Bolks/arr. B. Kruis
4. Heer ontferm U over ons - A. Snell/arr. B. Kruis
5. Psalm 56: 5 en 6 - Bew. F. van Tilburg
6. Vaste rots van mijn behoud - Bew. B. Kruis
7. Op reis vol goede moed - W.H. Doane/arr. B. Kruis
8. God onze Vader - Trad./arr. B. Kruis
9. Komt nu met zang/Psalm 134 - B. Kruis
10. Eben Haëzer - B. Kruis
11. Ontwaakt, o volkeren ontwaakt - W.A. Mozart/arr. J. Mulder/arr. B. Kruis
12. Psalm 43: 3 en 4 - Bew. F. van Tilburg
13. Onze Vader - B. Kruis
14. Heer nu d’avond daalt neer - Eng. Hymne/arr. B. Kruis
15. Blijf bij mij Heer - J. van Gameron/arr. F. van Tilburg